Warning for Tony_Nho: Spammed Advertisements

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Post: [Ultimate Release]KPT Server Update - Endless Tower - 10x items
User: Tony_Nho
Infraction: Spammed Advertisements
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Lạc đề

Original Post:
Bạn nên tạo 1 topic để hỏi + đọc các topic có sẵn. Chứ tiện chỗ nào hỏi chỗ ý khó theo dõi lắm :D. Lấy được đồ sẽ lấy được quái.
Anh sơn có avatar ngon nhểy.Ăn trộm được ở đâu thế :">.Cho em xin sdt con bé này
 
Top