[Comic] Tấm cám thời hiện đại

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Do Shorty Boy vẽ chứ ai :)) ... Bữa báo Tuổi Trẻ có đăng với tiêu đề là Truyện Cổ Tích Bị Xuyên Tạc =))
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Lâu lâu phải bump cái truyện này lên =))
 
Top