System Management Utility

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Ðề: System Management Utility

Nó bug ở cái menu NPC Editor rồi bác ơi.Cái tools này chút ý tưởng của tớ,có thể thêm 1 từ Kinas nho nhỏ vào trong đó dc kô vậy :)
 

glennx

New Member
Ðề: System Management Utility

cám ơn ~ mình có một vấn đề, tên của "level editor.exe" là gì? mình cần renamed nó mới work.
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Ðề: System Management Utility

LvlEditor.exe . Nói chung lấy tên file theo XPT Server Files
 
Top