[Sharing] Working Sandurr's Clan System Version 2.0

sonnb

The things would be better
Staff member
Bạn vui lòng coi topic: "Cách khắc phục các lỗi khi sử dụng hệt thống clan" trước khi đặt câu hỏi nhé. Chúc thành công
 

swerzid

New Member
hey son noob, here is all code in LevelList.sql

USE [AccountDB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[LevelList] Script Date: 04/03/2007 20:25:25 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[LevelList]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[LevelList]

like you see, this script only DROP TABLE LevelList, and don't CREATE TABLE LevelList
please post the correct script to Create Table LevelList again :sonnb_heo4_03: :sonnb_heo4_04:
 

depzaithisao

Xấu phải biết phấn đấu
đại ca Sơn có thể post lại cho các anh em forum cái hướng dẫn cụ thể bằng tiếng việt cách cài đặt clansystem 2.0 được không ?? chứ mấy bài repost toàn tiếng anh lại ít minh họa cụ thể thì anh em khó khăn lắm
các đại ca có thể repost full cài đặt cho clan từ mấy cái như sql config đến cách hex editter các file sql.dll & clan.dll rồi 1 số file trong clan system như claninsert.asp .......vv
mong sớm có bài hoàn chỉnh để anh em sớm có clan offline
 

depzaithisao

Xấu phải biết phấn đấu
oài các đại ca forum giờ bỏ mặc hết rồi sao vậy kà ??? cho anh em biết ý kiến đi chứ
cài clan 2.0 bị error9 giờ phải làm tiếp hjc hjc sao phức tạp vậy nhỉ tại sao khi up clan system lên các sư huynh không sửa luôn đi cho mọi người nhờ cứ lỗi đâu sửa đó thì nguy to . đôi lúc có lỗi chẳng biết sửa thế nào mà tim trên forum thì mờ cả mắt
đề nghị các bác nên update những bản hoàn chinh nhất để thay thế cho những cái bị lỗi có phải hay hơn không
 

depzaithisao

Xấu phải biết phấn đấu
hic hic sau 2 tháng trời chiến đấu với con bệnh clansystem 2.0 không hoàn chỉnh .hiện giờ đã hoàn thành cái clan quái quỷ . chờ câu trả lời của các bác pro khó khăn wa
để bữa nào rảnh sẽ làm 1 cái hướng dẫn hoàn chỉnh cho mọi người chứ theo kiểu này thì các bạn cài server offline chác chết vì đau đầu wa
 

depzaithisao

Xấu phải biết phấn đấu
hjc cài clan cho game xong thì bị trường hợp không vào được web khi sử dụng clan web trong clan system 2.0
nó báo lỗi
/config/header.asp , line 14
hình minh họa mong các bác giúp
 

depzaithisao

Xấu phải biết phấn đấu
lại bi lỗi sau


Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80004005)
[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.
/functions/databas


có ai giup được không ?????? help me !!!!
 
File levellist.sql trong đó bị lỗi, dùng script này nè :)

Code:
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[LevelList]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[LevelList]
GO

CREATE TABLE [dbo].[LevelList] (
	[CharName] [varchar] (50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL ,
	[CharLevel] [int] NULL ,
	[CharClass] [varchar] (50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL ,
	[ID] [int] NULL 
) ON [PRIMARY]
GO
 

Anycleweegogy

New Member
секс форум

sexdogs ru/forum/topic301 html]секс обучение секс обучение
sexdogs ru/forum/]секс форум
секс форум
 

depzaithisao

Xấu phải biết phấn đấu
Trả lời: Re: [Sharing] Working Sandurr's Clan System Version 2.0

File levellist.sql trong đó bị lỗi, dùng script này nè :)

Code:
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[LevelList]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[LevelList]
GO

CREATE TABLE [dbo].[LevelList] (
	[CharName] [varchar] (50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL ,
	[CharLevel] [int] NULL ,
	[CharClass] [varchar] (50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL ,
	[ID] [int] NULL 
) ON [PRIMARY]
GO
sau khi làm xong có câu trả lời thật là vui biết bao thanks shared !
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Ai còn giữ thì share với nào :D
 
Top