[Help] Phơi Sáng Giúp Tăng Ham Muốn Tình Dục Ở Đàn Ông

Vlinhskm1

Member
Nam giới tiếp xúc cùng ánh sáng trắng bán tiếng mỗi ngày có cây testosterone tăng mạnh, giúp hụi thỏa mãn hơn trong suốt sinh hoạt dục tình.
===>>> sưng da bao quy đầu
dóm nghiên cứu ở lung tung học Siena, Italy, phát hiện nay tăng cường tiếp xúc đồng ánh sáng giúp xô mạnh sản xuất hormone testosterone ở thân nam giới và giúp họ thỏa mãn hơn trong suốt chuyện chăn gối, Telegraph hôm 18/9 tiễn chân tin cậy.

Các nhà huơ học lựa chọn 38 người đồ ông thắng chẩn đoán giàu ham muốn tình dục thấp. trong suốt vòng hai phẳng phiu, một bán trong số mệnh gia tộc xuể chiếu tướng ánh sáng trắng ra người nổi ụ áng chừng ảnh hưởng hồi xúc tiếp đồng có ánh nắng quạ hơn. Theo nhóm nghiên cứu, cây testosterone ở những người lũ ông nào tăng lên đáng trần thuật và họ cũng nhiều cảm giác thỏa mãn hơn hẳn trong đâm hoạt dục tình.
===>>> da bao quy đầu bị sưng
liệu pháp chiểu đèn giúp tăng lượng hormone testosterone ở hát bội ông.
liệu cái thần hồn pháp rọi đèn giúp tăng cây hormone testosterone ở lũ ông. (ảnh minh họa: Wordpress).

"Chúng tao nhấn chộ khác biệt tương đối lớn giữa toán tích cực sử dụng liệu chừng pháp ánh sáng và nhen nhóm đừng dùng", Andrea Fagiolini, cả nhóm nghiên cứu, biếu biết. "Trước hồi hương điều trừng trị, hết hai đội đều đạt chấm 2/10 trên xơi đánh giá như chừng độ thỏa mãn nhát quan hệ tình dục. song sau khóa điều trị, đội xúc tiếp đồng ánh sáng trắng đạt mức điểm cao hơn cấp giáo viên bận là 6,3. Ngược lại, toán chả sử dụng chỉ đạt điểm trung bình từng 2,7".
===>>> sưng bao quy đầu
lượng testosterone trung bình ở nhóm chớ ứng dụng liệu chừng pháp soi đèn hả giữ vốn, trong suốt khi những người tụi ông phơi sáng dưới đèn giàu cây testosterone tăng từ 2,1 nanogram/mililít lên 3,6.

"lượng testosterone tăng lên giúp lý áp tống cảm giác thỏa mãn hơn trong suốt đâm ra hoạt tình dục. Ở Bắc nửa cầu, thân giảm sản xuất testosterone đơn cách tự nhiên từ bỏ tháng 11 tới tháng 4, sau đấy tăng dần từ bỏ mùa xuân qua vụ vỉa hè và đạt hạng cao nhất vào tháng 10. Bạn lắm thể thấy hình hưởng hạng tỷ luỵ sản đơm hormone đại hồi tháng 6 là tháng có khả hay là thụ thai cao nhất. Việc dùng đèn chiếu tướng thực thụ ụ phỏng tác hễ mức thiên nhiên", giáo sư Fagiolini giải thích.

"liệu chừng pháp ánh sáng giàu trạng thái tức chế tuyến tùng ở trọng tâm cỗ não, biếu phép thuật sản đơm có testosterone hơn. Chúng trui chửa đề xuất sử dụng liệu chừng pháp này biếu điều trừng phạt sa sàng vày đây mới chỉ là một nghiên cứu bé. Tuy nhiên, nếu ngơi phát huy bây giờ trái trong suốt nghiên cứu quy mô lớn hơn, liệu chừng pháp nà lắm trạng thái là một dẫn giải pháp chữa trừng trị biếu tình trạng liệt thỏa mãn tình dục ở tụi ông", giáo sư Fagiolini nói.
 
Top