Newbie :D

IceCream

New Member
Hello mọi người em là mem mới, nghe mấy người bạn nói....vô đi rồi sẽ biết :sonnb_nhoc2_80:...nên mạo danh vô đây một chuyến thử mạo hiểm cảm giác mạnh 1 phen :sonnb_nhoc2_73:
Điều đầu tin mún gửi đến tất cả mọi người là: Chik Pa De
Mong mọi người giơ cao chém khẽ :sonnb_nhoc2_60:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Ai đây :sonnb_nhoc2_30:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Mình có nợ nần gì với bạn :sonnb_nhoc2_59:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Mình còn không biết bạn là ai thì sao nợ tình được :sonnb_nhoc2_10:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Không hợp thì không đến được với nhau :sonnb_nhoc2_74:
 

IceCream

New Member
ủa hợp lắm mà có duyên lắm :sonnb_nhoc2_73: :sonnb_nhoc2_83: vậy mà người nỡ quên ta :sonnb_nhoc2_53: :sonnb_nhoc2_84:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Nói gì thì nói, banned nick tạm thời để phục vụ điều tra cái :sonnb_nhoc2_72: :sonnb_nhoc2_82:
 

IceCream

New Member
:sonnb_nhoc2_41: khi nào điều tra ra nhớ trả lời nhé có trả nợ hay không :sonnb_nhoc2_29:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Cho biết quý danh coi nào :sonnb_nhoc2_80:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Con Malon dạo này rảnh quá nhỉ :-?
 

IceCream

New Member
:sonnb_nhoc2_75: ủa đang nói ai vậy??? :sonnb_nhoc2_32:
Đúng là người đã quên ta rồi #10:sonnb_nhoc2_71::sonnb_nhoc2_79:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Đang có chuyện buồn, đừng để ta nổi nóng. Ta không muốn mất lòng anh chị em trong diễn đàn đâu đấy
 
Top