[March 2012] Cập nhật tính năng mới cho diễn đàn - Some new modifications on Forum

sonnb

The things would be better
Staff member
Chào các thành viên,

Trong 2 ngày vừa qua, admin đã tiến hành một số thay đổi nhỏ cho diễn đàn của chúng ta để giúp diễn đàn hoạt động hiệu quả hơn và gọn gàng hơn. Cụ thể những tính năng sau:
 • Thay bộ gõ tiếng Việt mới: Bộ gõ tiếng việt cũ sử dụng Mudium nên khá bất tiện nếu bạn sử dụng màn hình nhỏ khi truy cập diễn đàn. Cụ thể là với Smartphone, thanh công cụ Mudium sẽ chiếm chỗ rất khó chịu. Bộ gõ mới AVIM (bộ gõ mà diễn đàn đã sử dụng ở phiên bản cũ) sử dụng tối ưu hơn và gọn gàng hơn.
 • Hiện các chủ đề liên quan ở bài đầu tiên của mỗi chủ đề : Khi duyệt chủ đề, ở bài đầu tiên bạn sẽ thấy các chủ đề liên quan, dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông tin.
 • Kiểm tra các bài tương tự khi tạo chủ đề mới: Khi bạn gõ tiêu đề cho chủ đề mới, diễn đàn sẽ tự liệt kê 5 bài có tiêu đề gần giống nhất với tiêu đề của bạn. Việc này nhằm dễ dàng cho bạn trong việc tìm kiếm trợ giúp, tránh tạo các bài trùng lặp đã có sẵn.
 • Trình xem ảnh tiện lợi: Trước đây chúng ta sử dụng Image Resizer bình thường, không hỗ trợ xem ảnh nhanh, nhưng nay đã có thể xem ảnh nhanh. Khi click vào một hình đã được thu nhỏ, bạn sẽ được sử dụng trình xem ảnh tiện lợi và nhanh chóng.
 • Icon cho các box: Để forum sôi động hơn nên nay các box đã có các icon tương ứng và liên quan.
 • Tắt tính năng CMS và Blog: Do những tính năng này không được sử dụng thường xuyên nên tạm thời sẽ disable để tăng tốc độ và sự ổn định cho forum.
 • Và một số thay đổi khác.
Ban Quản Trị.

-------------------------------

Dear all,

We have just added and modified some forum's functions that to help our forum runs smoother, faster and also more stable. Below is the list of modified functions:
 • Replaced old Vietnamese keyboard (mudium) with new one (AVIM): This modification in fact have no benefit with foreign members but Vietnamese.
 • Related threads: When you surf some threads it will add some related threads into the first post. This makes you easier to find down other threads that probably similar with current threads. It will help you a lot when finding information or helps.
 • Similar threads while creating new thread: How do you know that the thread that you are going to post was posted by another users or not? Either you can perform the search to find down, or you can just type the thread title then it will show you a short list of similar threads.
 • Forum's icons: Do you see that? It makes the things be more attractive and beautiful.
 • Disable CMS and Blog system: These features were not used usually as expected. At this moment, we will disable them to optimize server's performance for the forum.
 • Some another small modifications.
Administrators.
 
Top