March 18 2012 update detail - Thông tin chi tiết cập nhật ngày 18/3/2012

sonnb

The things would be better
Staff member
Dear all,

Vào đêm ngày hôm qua 18 - 03 - 2012, diễn đàn chúng ta đã có thêm một đợt nâng cấp khác. Thông tin những cập nhật mới như sau:
 • Cập nhật lên phiên bản vBulletin mới nhất để tăng tính ổn định và bảo mật.
 • Cập nhật Chat box phiên bản mới nhất để tăng tính ổn định.
 • Cập nhật bản Top 10 Stats để tương thích với phiên bản mới của vBulletin.
 • Thay thế hệ thống Thanks đơn giản cũ bằng hệ thống Thank, Like, Dislike mới.
  • Hình ảnh: thanks.jpg
 • Cập nhật giao diện Mobile khi truy cập bằng Mobile
  • Giao diện cho Mobile đời mới:mobile2.jpg
  • Giao diện cho Mobile đời cũ:mobile1.jpg
 • Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.

Trân trọng.
[HR][/HR]
Dear all,

On March 18 2012 our forum was upgraded again with a few exciting improvement on the functions. Here is the list of them:


 • Upgraded to the latest version of vBulletin that provides more smoothly and security.
 • Upgraded vBshout to the latest version.
 • Upgraded Top 10 Stats to the latest version.
 • Old thanks system is now replaced by new thanks, like and dislike system (see image above).
 • Added 2 styles for mobile surfing. (see image above):
  • Style for modern mobile devices.
  • Style for old mobile devices.
 • Another minor improvement.

Best Regards.
 
Top