Không thể kết nối với máy chủ

Chuoi_Nuong

New Member
Anh Sơn ơi
Em đã làm đúng trong video và bảng hướng dãn bổ sung của @bacluong
Lần đầu nhập id và pass thì log vô được game nhưng log vô tới game thì nó báo "mất kết nối với máy chủ"
Sau đó em khởi động lại máy thì nó không thể kết nối với máy chủ luôn, em đã xáo file sql.dll như đã hướng dẫn nhưng vẫn không được
Máy của em có mạng nhưng khi chơi game em disable card mạng và xài localhost, anh có thể hướng dẫn cách khắc phục lỗi này không
Thk
 

sonnb

The things would be better
Staff member
Cấu hình đúng hết chưa? Chỉnh ip chưa? Coi xem user có trong blacklist ko? (Thư mục user/blackuser)
 

congtubaclieu206

New Member
SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam SPam
 
Top