Khắc phục một số lỗi hệ thống clan - Clan troubleshooting guide

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
1: Error’s 57 and 58.

Code:
***Error 57 = Unknown Connection. Host not found.
A. This error happens when your IP is set incorrectly in HotUk or ports are blocked. Attempt using different IP.

***Error 58 = Host found but invalid connection. Could not gain access or control!
---This is a common Error. It can be caused for many reasons. If you receive these errors try phase 2.
A. Check your database logins. They could prevent you from logging in. 
B. Check for DB errors. Check BillingError.
C. A connection Problem within your clan files.
D. Syntax, or other code problem within your Clan Files. 

---Phase 2---{Tracking problems}---|Error Tracking|---

***Typical Error list for X’s Files*** May not fix all. Credits to ShagPub
2.Error 3
Code:
Open isCheckClanName.asp and comment these lines:

'eSql = "Select count(*) from ClanTicket where SNo= "& val(eTicket) 
'eRs.Open eSql, eDb
'AbortOnError
'AbortOnEmptyCursor

'if eRs(0) < 1 then 'Wrong ticket
' Response.Write "Code=100"
' Response.End 
'end if
'eRs.close
3.Error 9
Code:
Open clanInsert.aspx and comment these lines:

' eSql = "Select count(*) from ClanTicket where SNo= "& eTicket

' myCommand = New SqlCommand(eSql, myConnection )
' myDataReader = myCommand.ExecuteReader()

' if myDataReader.Read()
' if myDataReader.Item(0)<1 then
' myDataReader.Close()
' myConnection.Close()
' Response.Write ("Code=100")
' Response.End
' end if
' else
' myDataReader.Close()
' myConnection.Close()
' Response.Write ("Code=100")
' Response.End
' end if
' myDataReader.Close()
4.Error 24
Code:
Open clanRemove.asp and comment these lines:

'eSql = "Select count(*) from ClanTicket where SNo= "& val(eTicket) 
'eRs.Open eSql, eDb
'AbortOnError
'AbortOnEmptyCursor

'if eRs(0) < 1 then 'Wrong ticket
' Response.Write "Code=100"
' Response.End 
'end if
'eRs.close
5.Error 52

Code:
Open clanInsertClanWon and comment these lines:

'eSql = "Select count(*) from ClanTicket where SNo= "& val(eTicket) & "and UserID='" & eUID & "'"
'eRs.Open eSql, eDb
'AbortOnError
'AbortOnEmptyCursor

'if eRs(0) < 1 then 'Wrong ticket
' Response.Write "Code=100"
' Response.End 
'end if
'eRs.close
6.Error 19

Code:
Open isClanWonRelease.asp and comment these lines:

'eSql = "Select count(*) from ClanTicket where SNo= "& val(eTicket) 
'eRs.Open eSql, eDb
'AbortOnError
'AbortOnEmptyCursor

'if eRs(0) < 1 then 'Wrong ticket
' Response.Write "Code=100"
' Response.End 
'end if
'eRs.close
HappyHardcore
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Xóa cả IIS và .NET đi rồi cài lại IIS trước . Mà làm theo cái video thì đâu có bị lỗi đó trừ khi bạn đã có .NET 1.1 hoặc 2.0 trước đó nhớ remove hết
 

tri

New Member
Uninstall IIS + .NET 2.0, restart, install IIS, install .NET 2.0, setup virtual folder + permission như video.
Kết quả = error 11 tiếp :(
 

Sandurr

New Member
Open clanInsert.aspx and comment these lines:
' if myDataReader.Read()
' if myDataReader.Item(0)>0 then
' myDataReader.Close()
' myConnection.Close()
' Response.Write ("Code=0")
' Response.End
' end if

HappyHardcore #2 =))
 
B

bolobala

Guest
có ai biết cách trị error 57 khi web server dùng port 8080 không? file hotuk chỉ đúng port 8080 mà vẫn bị lổi!
 

Sandurr

New Member
1/ có 1 số lỗi là random, lúc dính lúc ko (57, 33, 2, 6,...)
2/ Hình như pike chưa đạt lvl 40 thì phải :p
 
B

bolobala

Guest
1/ có 1 số lỗi là random, lúc dính lúc ko (57, 33, 2, 6,...)
2/ Hình như pike chưa đạt lvl 40 thì phải :p
kiểu này chắc thử hết các chiêu quá! :)

pike level 12 cầm spear +16 đó! :)) định thử hết mọi chức năng trước rồi trình làng, kểu này chắc không xong rồi!
 
B

bolobala

Guest
port 80 thì chạy bình thường, chắc là hard coded rồi, file hotuk không có control cái web port.
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Xem trong file clan.dll á . Mặc định của nó là port 80 . Pike lv 12 mà lập clan gì trời :fear:
 

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Mấy cái sprits đó paste vào đâu thế .... ?
 
B

bolobala

Guest
Xem trong file clan.dll á . Mặc định của nó là port 80 . Pike lv 12 mà lập clan gì trời :fear:

Biết nó nằm chổ nào trong file đó không Sơn? Mấy hôm nay bận quá chưa có thời gian mò với lại cũng không có cái hex editor nào xài cho ra hồn.
 

Atit_R

New Member
Bác Shag còn đó ko.. cho xin hỏi.. Server tui đang có Clan worked.. Tử nhiên bây giờ bi erro58 tui check hết rùi ko biết bị gì. Còn mấy cái náy check ở đâu vẩy : B. Check for DB errors. Check BillingError.
C. A connection Problem within your clan files.
D. Syntax, or other code problem within your Clan Files. Cho xin chút Ý Kiến Pls....
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Bác Shag còn đó ko.. cho xin hỏi.. Server tui đang có Clan worked.. Tử nhiên bây giờ bi erro58 tui check hết rùi ko biết bị gì. Còn mấy cái náy check ở đâu vẩy : B. Check for DB errors. Check BillingError.
C. A connection Problem within your clan files.
D. Syntax, or other code problem within your Clan Files. Cho xin chút Ý Kiến Pls....
Bên XPT cũng bị error 58 mà ko bít lý do kìa hehe :D
 

Sandurr

New Member
Sandurr's clan is full of error 4coz it use different database tree. And no one can find solutions for these error 4coz most ppl use quantum's clan
 
B

bolobala

Guest
yup i just get Sandurr clan working :)
testing for now
test xong post lên cho dl với, hôm trước có thử cái đó, mà bị hết SQL xong thì IIS mặc dù hai thứ đó vẫn chạy bình thường.
 
Top