[Funny] kết quả của việc yêu :X

saokizayta

<font color="#043b5e"><b>Dừng Lại Hay Đi Tiếp?</fo
very đúng !! iu xong thì phải chết vậy ngu j mà ko yêu phải ko ?
 
Top