Infraction for nguyenjung01: Spam liên tục sau nhiều lần cảnh báo

Kinas

<font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon
Staff member
Post: Infraction for American: Spammed Advertisements
User: nguyenjung01
Infraction: Spam liên tục sau nhiều lần cảnh báo
Points: 2000

Administrative Note:
Message to User:

Original Post:
ca dang ky tai khoan ca cuoc tren mang
huong dan ca cuoc qua mang
ca cuoc online
cach dang ky tai khoan ca cuoc online
cach mo tai khoan ca cuoc online
huong da ca do qua mang
ca do online
ca cuoc bong da tren mang
ca cuoc bong da online

click vao xem chu ky .....
 
Top