Help :d

E đang chạy bản Prison Tale offline bác nào biết cách thay đổi hình ảnh của Weapon chỉ e với.
Thank!
 
Top