Forum tạm ngưng 2 ngày để chuyển server

sonnb

The things would be better
Staff member
Chào các thành viên,

Tình hình là forum sẽ phải tạm ngưng trong 2 ngày từ ngày 27 - 29/10 để chuyển server. Server mới sẽ là ở nước ngoài nên có lẽ sẽ chậm hơn cho các thành viên khi truy cập.

Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ.
 

Noxjommabeame

New Member
Clip Art Drugs

Drug Stores Alexandria Mn reverselookupphonedirectoryhub com/ - order adipex 37 5 It was taken off the market for some time because of problems with the heart valves in those that took the medication
reverselookupphonedirectoryhub com/]ordering adipex
 
Top