Dấu Hiệu Trớt Sự Sống Trước Nhất Trên Trái Đất Giàu Trạng Thái Là Vây Khuẩn

Vlinhskm1

Member
Một khám phá mới đây cho thấy những loài vi khuẩn đã tồn tại trên địa cầu từ 3,7 tỷ năm trước, sau 1 tỷ năm từ khi Trái Đất được hình thành.
===>>> dương vật bị nấm
Trong một nỗ lực kiếm những dạng sống động vật trước hết trên địa cầu, các nhà khoa học cứ vào những dất vết hóa thạch như dấu chân, vết trầy xước, hang ổ... của những loài động vật. Một số nhà khoa học tuyên bố tìm thấy chứng cớ động vật đã tồn tại từ hơn một tỷ năm trước, nhưng các kết quả này vẫn gây tranh luận. Ngoài ra, còn một số vết tích hóa thạch từ kỷ Ediacaran cho thấy những loài động vật nhuyễn thể đã sinh sôi và tồn tại ở thời gian này.

Nhà hải dương học Giulio Mariotti từ Đại học bang Louisiana cùng các đồng nghiệp của mình, đã tìm ra dấu tích sự sống từ kỷ Ediacaran và nhận thấy rằng đó có thể là vi khuẩn. Kết quả này được công bố gần đây giảng giải bởi những chứng cớ đáng tin tưởng về thế giới sự sống thuở ban đầu.
===>>> bệnh nấm dương vật
Một hóa thạch cho thấy dấu tích của loài Dickinsonia Costa từ kỷ Ediacaran.
Một hóa thạch cho thấy vết tích của loài Dickinsonia Costa từ kỷ Ediacaran. (Ảnh: Wikipedia Commons).

Nhiều hóa thạch vi khuẩn trong kỷ Ediacaran được tìm thấy trong những dạng địa tuồng như rặng núi nhỏ hay các miệng hố, chúng là bằng cớ cho sự tồn tại của vi khuẩn trong thời cổ đại. Thảm vi khuẩn đã sinh sôi mạnh trong thời tiền Cambri – thời điểm trước khi động vật phát triển đa dạng, tuy nhiên thảm vi khuẩn đã không phát triển ở các hải phận, khi những động vật ăn cỏ sau này sẽ phá hủy cấu trúc của chúng.
===>>> nấm ở dương vật
Mariotti và các đồng nghiệp đã thực hiện một thể nghiệm để tạo ra những đường mòn và rãnh, hố rưa rứa như ở các nơi tìm thấy dấu tích hóa thạch. Họ đã đặt vi khuẩn nằm dọc theo cát ở đáy thùng nước và tạo sóng nhân tạo trên mặt nước. Số vi khuẩn lớn hơn cát nhưng ít dày đặc hơn. Mật độ thấp hơn cho phép chúng chuyển di được trên cát với mức năng lượng tiêu thụ thấp.
 
Top