[Share] Đao kiếm Vô Song 2

noob19

Member
Sever Đao Kiếm Vô Song 2.
Hỗ trợ tân thủ:
VIP hoàng kim nhận tại x1
SET Cam 40 x1
Bảo Thạch cấp 5 x20
Tọa Kỵ luyện thú đan x500
10 bộ EXP đan x10
Đồng khóa x 5 000 000
Chân khí x 1 000
Train KNB Free: Vô Lượng Sơn, Đao Kiếm Cốc, các Phụ bản
SỰ KIỆN ĐUA TOP S29 - LẠC THẦN

SỰ KIỆN ĐUA TOP S28 - THẦN VŨ
Thông tin S28 - Thần Vũ cụ thể như sau:
- OPEN vào lúc 14h00 ngày 20/08/2015.
- Kết thúc sự kiện TOP vào lúc 14h00 ngày 03/09/2015.
- Phát thưởng vào ngày 04/09/2015.Thông tin S29 - Lạc Thần cụ thể như sau:
- OPEN vào lúc 10h00 ngày 27/08/2015
- Kết thúc TOP vào lúc 10h00 ngày 07/09/2015
- Phát thưởng vào ngày 08/09/2015

1. Cấp độ
TOP 1: 3 000 000 KNB
TOP 2: 2 000 000 KNB
TOP 3,4,5: 1 000 000 KNB


2. Lực chiến
TOP 1: 3 000 000 KNB
TOP 2: 2 000 000 KNB
TOP 3,4,5: 1 000 000 KNB


3. Kỵ chiến lực
TOP 1: 2 000 000 KNB
TOP 2: 1 500 000 KNB
TOP 3,4,5: 1 000 000 KNB


4. Thần binh
Thần binh Cấp 3: 1 000 000 KNB
Thần binh Cấp 4: 1 500 000 KNB
Thần binh Cấp 5: 2 000 000 KNB

5. Lực chiến Gia tướng
TOP 1: 1 000 000 KNB
TOP 2: 800 000 KNB
TOP 3,4,5: 500 000 KNB
Web http://dkvs2.ttpgame.com
Link reg acc http://id.ttpgame.com/reg.php?id=19129
 

frankbrandj

New Member
4. Thần binh
Thần binh Cấp 3: 1 000 000 KNB
Thần binh Cấp 4: 1 500 000 KNB
Thần binh Cấp 5: 2 000 000 KNB
 
Top