Cập nhật: Chữ ký chỉ hiện 1 lần trên 1 trang

sonnb

The things would be better
Staff member
Chào mọi người,

Để tránh hình chữ ký hiện nhiều lần trên 1 trang gây khó khăn trong việc theo dõi nên tôi đã cập nhật chỉ hiện chữ ký 1 lần trên một trang.

Chúc mọi người tham gia Sonnb.com vui vẻ!
 
Top