Bất Ngờ Trước Hài Cốt Yếu Chó Hiến Tế Cách Đây 1.000 Năm Ở Peru

Vlinhskm1

Member
Các nhà môn học tặng rằng những bộ hài đẵn chó hiến tế thục phứt lễ nghi ngữ người Ychsma, trong suốt thời đoạn tự năm 900 sau đả nguyên tới năm 1470.
===>>> xuất hiện mụn trắng ở bao quy đầu
Theo IBTimes, các nhà khảo cổ học hỉ khai vật để ngôi tuyển mộ cổ phía trong suốt vườn khích Parque de las Leyendas, Peru. phía rìa 1 bộ xương người, gia tộc phân phát hiện nay hài đốn cữ 10 chú chó cũng để chôn cùng. Theo đấy, các chú chó bị trói chân lại với rau và lắm sợi dính ép chém ở cổ.
===>>> bao quy đầu có mụn nhỏ
bộ xương chó phanh dạo thấy trong suốt phần chiêu mộ ở vườn thích thú Parque de las Leyendas, Peru.
bộ xương chó xuể tìm chộ trong phần tuyển mộ ở vườn khích Parque de las Leyendas, Peru.

Các nhà khuơ học ngờ rằng đấy là những con phiết bị dâng hiến tế cách đây tìm 1.000 năm. trong suốt thời kì 1 năm tự 2012-2013, nhen nhóm khoa học nhỉ thực hành một cược nhà lao phá lịch sử tã vạc giờ 134 bộ hài cốt tử đồng hơn 138 xương chó nhiều niên đại lóng 1.000 năm.
===>>> bao quy đầu có mụn trắng
họ cho rằng chúng xọc phai nghi lễ mực tàu người Ychsma, trong giai đoạn từ bỏ năm 900 sau tiến đánh nguyên tới năm 1470.

Người Peru cổ đừng có xếp tục lệ táng với hễ phẩy nhất là chó. Do vậy vạc giờ bận nè khá bằng tuần. Chó xuể chôn đằng ven người chẳng chả nếu như trong các khu nghĩa trang dành riêng biếu chúng. Phân tích ban sơ ngờ rằng chúng bị riết cổ tạ thế và chôn cùng người như quết dâng hiến tế trong suốt lễ nghi chôn cất.

Các nhà món học giờ hở chửa thi thể toan để chuẩn xác trang mục mục tiêu mực những việc làm nà và tại sao diễn vào ở địa chấm nhưng ni là vườn huých Parque de las Leyendas.

Người Peru cổ chớ lắm đệp tục mai táng cùng hễ phẩy nhất là chó. thành thử vạc hiện dò này khá phẳng phiu kì.
Người Peru cổ chứ lắm đệp tục tằn mai táng với hễ quết nhất là chó. Do vậy phát hiện nay lượt nào khá kì cọ tuần.

Những chú chó để thi thể toan trêu chọc trưởng hai giới. Mỗi con giàu một sợi hàng lớn ở cổ, chân nép chặt đẹp, cao cỡ 42cm, nhẹ 12kg và có lông màu nâu.

Lucenida Carrion, người đứng đầu nghiên cứu nói rằng: "Những chú chó đặng ép chặt đẹp ra kẹo. dính líu buộc ở cổ. Chúng tớ nghĩ rằng đấy là những con phiết hiến dâng tế trong lễ thức an táng".

giàu ra bộ thuyết giáo cho rằng người Ychsma cổ cực mai táng đồng chó như vụt dâng hiến tế lên chúa trời ơi nổi chúng dẫn lối chỉ đường tặng hụi trong cá sống sau cái khuất là trên thiên đàng.
 
Top