Auto PTV: XCAnalyze (C++ Auto)

Misuto

Moderator
Staff member
Auto PTV: XCAnalyzer (C++ Auto)

XCAnalyzer 5.2.6b : Tested.

- Thêm các tùy chọn ghi history. Xem hướng dẫn về "history" để biết thêm.

- Sửa lỗi dùng skill :
+ Không buff được skill, dẫn đến dùng core và thoát auto.
+ Không buff skill trong một số trường hợp.

========================================================

Scan pos và turn pos đề nghị :

scan pos = 0, 65, no
scan pos = -65, 65, yes
scan pos = -65, 0, no
scan pos = -65, -60, yes
scan pos = 0, -60, no
scan pos = 65, -60, yes
scan pos = 65, 0, no
scan pos = 65, 65, yes
scan pos = 0, 0, no

turn pos = 0, 75, no
turn pos = 0, -70, no
turn pos = -75, 75, yes
turn pos = 75, -70, yes
turn pos = -75, -70, yes
turn pos = 75, 75, yes
turn pos = 0, 0, no

Một số thông số đề nghị khác :

scan loop = 3
hit limit = 3
turn time = 6

history = load
history = press
history = skill
========================================================

Lưu ý :

- Hướng dẫn có ở trang 1, bài số 2. Hướng dẫn đó có thể được cập nhật mới hơn hướng dẫn được nén chung với file attach trên này.

- Các bạn sử dụng auto này cố gắng đọc hướng dẫn mới nhất và làm từng bước theo thứ tự. Khi không thành công thì post lên đây nói rõ mình thất bại ở bước nào, biểu hiện ra sao. Như vậy mình mới giúp được.

- Hiện tại quá trình analyze gồm 5 giai đoạn, diễn ra trong vài phút, nhưng không có bước nào diễn ra quá một phút (đọc phần V - Analyze để biết thêm).

- Nếu chương trình thoát trong quá trình analyze, 1 file Problem_Analyze.bmp sẽ được tạo ra. File này có thể giúp biết được nguyên nhân khiến chương trình không thể analyze được.

========================================================
 

Attachments

Misuto

Moderator
Staff member
Hướng dẫn XCAnalyzer ngày 1 tháng 5 năm 2010

Hướng dẫn sử dụng chương trình tự động chơi game Priston Tale
Hướng dẫn này được áp dụng cho phiên bản 5.2.6 và các phiên bản mới hơn.

Ngày cập nhật : 1 tháng 5 năm 2010.

Tác giả : Misuto Lee (LMC).

================================================================================

I- Yêu cầu cấu hình máy tính và cấu hình game Priston Tale:

1) Hệ điều hành : Phiên bản là Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn.

2) Độ phân giải màn hình máy tính : Chiều rộng không nhỏ hơn 800 pixel, chiều cao không nhỏ hơn 600 pixel.

3) Độ phân giải màn hình game : 800 x 600.

4) Tùy chọn game phải bật "Chế độ cửa sổ".

================================================================================

II - Chú thích cơ bản :

- Normal skill : Còn được gọi là skill đánh chay hay đánh thường, có hình nắm tay, không cần tốn điểm skill để học, không cần mana hay stamina để sử dụng tấn công quái.

- Support skill : Còn được gọi là skill buff, không thể dùng đánh quái, chỉ được dùng tăng các thuộc tính của nhân vật trong một thời gian nhất định (duration).
- Duration : Thời gian tác dụng của support skill.

- Attack skill : Được dùng đánh quái, có thể được dùng liên tiếp (không có delay) hoặc phải mất một thời gian nhất định mới có thể dùng lại (có delay).
- Delay : Thời gian phục hồi của attack skill để có thể được dùng lại.
- Super attack skill : Là attack skill được dùng thêm khi cần giải quyết quái mạnh.

- Test skill : là skill tương tự support skill hoặc attack skill, nhưng sẽ không thật sự được dùng khi auto play game.

================================================================================

III- Cách dùng :

1) Đăng nhập vào game.

2) Quyết định các Attack skill và Suppport skill nào sẽ được sử dụng trong quá trình auto play và gắn chúng vào các phím tắt (F1 - F8). Tổng số các skill này không vượt quá 7 (để trống 1 phím tắt cho Normal skill).

3) Gắn Normal skill vào phím tắt F còn trống. Bước này là bắt buộc và tổng số các skill khác Normal skill không vượt quá 7.

4) Nếu tổng số skill bước (2) và (3) chưa đủ 8, thì nên chọn một skill khác với tất cả các skill trên làm Test skill và gắn vào phím tắt F trống còn lại. Đọc thêm về thông số "test skill" để chọn được Test skill phù hợp.

5) Kiểm tra lại đảm bảo tất cả các skill ở trên phải được gắn vào các phím tắt F bằng nút phải chuột.

6) Chạy XCAnalyzer lên. Nếu chương trình được chạy lần đầu tiên, nó sẽ sinh ra một file xcaconfig.txt chứa các thông số mẫu. Nếu file này không được sinh ra thì có thể chương trình auto này đang bị chặn bởi một chương khác (như anti-virus), và nó phải bị tạm thời vô hiệu hóa để chạy chương trình auto.

7) Sửa các dòng thông số trong file xcaconfig.txt có liên quan đến các bước trên cho phù hợp với thực tế, gồm :
- monitored name
- load limit
- mana capacity
- normal skill
- support skill
- attack skill
- super attack skill
- test skill

Xem phần (IV - Thiết lập thông số) để hiểu ý nghĩa các thông số trên và thiết lập cho đúng.

Các dòng thông số khác có thể để nguyên như mặc định lúc file xcaconfig.txt mới sinh ra, hoặc tùy chỉnh theo kinh nghiệm sử dụng chương trình này.

8) Đưa nhân vật tới nơi một nơi không bị quái đánh (như Ricarten).

9) Bật Caps Lock để kích hoạt các phím chức năng của auto từ F1 đến F8. Tắt Caps Lock khi muốn dùng các phím F1 đến F8 cho game nếu chương trình chưa được vô hiệu hóa (Đèn Scroll Lock tắt) hoặc thoát hẳn.

10) Tiến hành analyze nếu cần. Xem phần Analyze để biết thêm.

11) Đặt các bình phục hồi và core vào đúng vị trí trong túi item của nhân vật. Đặt force vào túi item thứ 2 nếu muốn dùng force khi auto.

12) Nhấn F4 để nạp đầy portion vào trong armlets và bật các skill hỗ trợ (nếu có). Trong quá trình này tiêu đề của chương trình là "Prepare (1)...", có thể nhìn thấy dưới Task Bar của Windows. Quá trình hoàn tất thì chương trình sẽ có tiêu đề là "XCAnalyzer". Nếu quá trình này diễn ra quá lâu và bạn nghi ngờ có vấn đề kỹ thuật, bạn có thể nhấn F4 lần nữa để dừng quá trình này.

13) Đưa nhân vật đến nơi train, nhấn F5 để bắt đầu auto play. Nhấn F5 lần nữa để tạm dừng auto play.
- Số lượng portion sử dụng mỗi loại chỉ được thiết lập lại bằng 0 sau mỗi lần nạp thành công từ túi item. Tương tự, thời gian còn lại trước khi hết hiệu lực của các skill hỗ trợ và delay của skill attack, super attack chỉ được thiết lập lại sau mỗi lần skill được cast thành công.
- Trước khi dùng F5 lần đầu tiên lúc mới vừa chạy chương trình lên, bạn nên dùng F4 để đảm bảo armlets đầy các bình phục hồi để tính năng tự động nạp portion từ túi item vào armlets hoạt động chính xác.

14) Nếu Scroll Lock đang được mở, nhấn F12 để khóa chuột và bàn phím. Lúc này không thể sử dụng được chuột và bất kỳ phím nào, trừ F12 một lần nữa để mở khóa.

15) Nếu Scroll Lock đang được mở, nhấn F11 để thoát hoàn toàn chương trình. Khi chương trình đang thoát, bạn nên chờ nó thoát hẳn rồi mới sử dụng chuột và bàn phím.

16) Trong một số trường hợp, chương trình cần tắt đi chạy lại, nó sẽ tự động làm việc này, tiêu đề của chương trình dưới Windows task bar sẽ là "Reload ...".

================================================================================

IV- Thiết lập thông số :

1) Các thông số được thiết lập thông qua file "xcaconfig.txt". Nếu không tìm thấy file này khi chạy, XCAnalyzer sẽ tự phát sinh ra một file "xcaconfig.txt" mới với các thông số được thiết lập mặc định. Mỗi thông số được ghi trong 1 dòng văn bản :
- Một thông số không có trong file "xcaconfig.txt" hoặc có giá trị bằng 0 sẽ tắt tính năng tương ứng.
- Cú pháp 1 dòng thông số có dạng như sau :

Tên thông số = Thông số con 1, thông số con 2, ...

Ví dụ :
auto = shut down
monitored name = Priston Tale
health limit = 70
support skill = 1, 64, 160
process = lose place
scan pos = 0, 50, yes

2) Ý nghĩ các thông số :

- auto : Nếu auto = shut down thì máy tính sẽ được tắt khi chương trình auto play thành công và kết thúc auto play bởi chính nó (Xem phần VI- Chức năng để biết thêm).

- monitored name : Tiêu đề cửa sổ game (với PTV là "Priston Tale").

- monitored interval : Đơn vị là 0.01 (giây). Giá trị 10 - 100. Đây là thời gian tối thiểu giữa 2 lần kiểm soát game. Thông số này càng nhỏ thì tốc độ cập nhật và xử lý càng nhanh, nhưng có thể làm chậm game trên những máy yếu.

- monitored size : Kích thước cửa sổ game sẽ được điều chỉnh khi auto play :
+ monitored size = 1 : 720 x 540.
+ monitored size = 2 : 920 x 690.
+ monitored size = 3 : 1200 x 900.
Khi độ phân giải màn hình không đủ để đáp ứng yêu cầu của thông số này, thì giá trị của nó sẽ tự động được hạ xuống đến khi đủ điều kiện thực hiện. Ví dụ monitored size = 3 nhưng độ phân giải màn hình chỉ là 1024 x 768, thì chương trình sẽ áp dụng giá trị 2, kích thước cửa sổ game sẽ được điều chỉnh về 920 x 690.

- process : Các xử lý được lựa chọn thực hiện trong auto play. Hiện tại có 4 giá trị cho thông số này là :
+ point : Kiểm soát và bơm máu, STM, mana khi cần.
+ skill : Dùng skill hỗ trợ khi cần. Xử lý này chỉ xảy ra khi có process = point.
+ enemy : Dò tìm và đánh quái. Các loại skill tấn công có thể được dùng tùy tình huống cụ thể.
+ lose place : Giúp hạn chế tình trạng nhân di chuyển đi xa khỏi vùng đánh quái, được dùng kèm với process = enemy.

- force interval : Đơn vị là giây. Giá trị nhỏ nhất là 10. Đây là thời gian hiệu lực của mỗi lần dùng force. Khi hết thời gian hiệu lực, force sẽ được tự động dùng lại.

- health limit : Đơn vị là ( % ). Có 2 thông số con, giá trị 0 - 99. Nếu Health Point nhân vật xuống dưới 1 trong 2 mức này thì bình phục hồi máu sẽ được dùng. Nếu thông số "press limit" > 0 và xảy ra trường hợp cần dùng Super attack skill, thì mức thứ 2 sẽ được áp dụng. Các trường hợp khác thì mức 1 sẽ được áp dụng.

- stamina limit : Đơn vị là ( % ). Giá trị 0 - 99. Nếu Stamina Point nhân vật xuống dưới mức này thì bình phục hồi stamina sẽ được dùng.

- load limit : Giá trị 0 - 255. Số bình phục hồi được dùng sẽ được theo dõi. Sau khi một số lượng một loại bình phục hồi nào đó được dùng vượt quá "load limit" thì các loại bình phục hồi sẽ được nạp từ túi item. Các bình phục hồi phải được đặt trong ô vuông gồm 4 ô góc trái trên cùng túi item.

- emergency limit : Đơn vị là ( % ). Giá trị 0 - 99. Nếu Health Point nhân vật xuống dưới mức này thì Game process sẽ bị tắt ngay lập tức để tránh nhân vật bị chết.

- mana capacity : Điểm mana tối đa của nhân vật. Giá trị 1 - 10000.

- normal skill : Phím tắt F của Normal Skill, giá trị từ 1 đến 8, tương ứng từ F1 đến F8. Thông số này bắt buộc phải có để dùng được các thông số khác của skill.

- support skill : Thiết lập 1 skill hỗ trợ của nhân vật. Có 3 thông số con cho mỗi skill dạng này :
+ Thông số con đầu tiên giá trị từ 1 đến 8, là phím tắt F của skill tương ứng từ F1 đến F8.
+ Thông số con thứ 2 giá trị 1 - 10000, là điểm mana tiêu tốn khi dùng skill.
+ Thông số con thứ 3 giá trị 0 - 9999, là thời gian hiệu lực theo giây của mỗi lần bật skill. Khi hết thời gian hiệu lực, skill sẽ được tự động bật lại.

- attack skill : Thiết lập 1 skill tấn công của nhân vật. Thông số cho skill dạng này được dùng kèm với thông số "reserved mana". Có 4 thông số con cho mỗi skill dạng này :
+ Thông số con đầu tiên giá trị từ 1 đến 8, là phím tắt F của skill tương ứng từ F1 đến F8.
+ Thông số con thứ 2 giá trị 1 - 10000, là điểm mana tiêu tốn khi dùng skill.
+ Thông số con thứ 3 có ý nghĩa tùy thuộc vào thông số thứ 4, giá trị 0 - 9999.
+ Thông số con thứ 4 chỉ định skill này có phải là skill tấn công có thể được dùng mà không cần chỉ chuột vào quái hay không, giá trị "yes" hoặc "no". Nếu thông số con này có giá trị "yes" thì thông số con thứ 3 có ý nghĩa là khoảng cách phù hợp giữa 2 lần right click tính theo 0.1 giây để dùng skill. Nếu thông số con thứ 4 này có giá trị "no" hoặc không có thì thông số con thứ 3 sẽ có ý nghĩa là thời gian phục hồi theo giây sau mỗi lần dùng skill.

- super attack skill : Giống Attack skill, được dùng kèm với thông số "press limit". Super attack skill có thể được thiết lập trùng với Attack skill.

Quy tắc dùng Attack Skill và Super Attack Skill :
+ Chỉ được dùng khi có process = point và có đủ mana.
+ Skill có giá trị của thông số con thứ 4 là yes được ưu tiên thực hiện trước.
+ Skill thiết lập trong file xcaconfig.txt có vị trí dòng thứ thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
+ Khi cần dùng Super Attack Skill thì Super Attack Skill được ưu tiên thực hiện trước, nếu không đủ điều kiện sẽ thực hiện Attack Skill (nếu có và đủ điều kiện).

- test skill : Phím tắt F của Test skill, giá trị từ 1 đến 8, tương ứng từ F1 đến F8. Test skill sẽ không thực sự được dùng đến khi auto play. Tuy nhiên Test skill sẽ đảm bảo cho việc chuyển skill diễn ra thành công ổn định trong quá trình auto play :
+ Test skill lý tưởng nhất là skill có thể dùng được nhưng không đủ điều kiện dùng (cần có item đặc biệt). Ví dụ : Skill automation của Mechanician sẽ không dùng được nếu không cầm cung hoặc lao, các skill buff khiên không thể dùng được nếu không có khiên, ...
+ Nếu nhân vật không có Test skill lý tưởng thì thời gian phục hồi của Test skill càng nhỏ đảm bảo sự ổn định càng cao. Nếu một trong các Attack skill hoặc Super attack skill có thời gian phục hồi là nhỏ nhất của nhân vật thì không cần dòng thông số này nữa.

- reserved mana : Đơn vị là ( % ). Giá trị 0 - 99.
+ Nếu Reserved mana > 1 : Khi Mana Point của nhân vật đạt từ mức này trở lên thì các Attack skill sẽ được dùng. Ngược lại thì nhân vật sẽ tấn công bằng Normal skill, ngoại trừ trường hợp được nêu trong thông số "press limit".
+ Nếu Reserved mana = 1 : Các Attack skill sẽ luôn được dùng. Nếu những skill này có delay thì Normal skill sẽ được dùng khi tất cả các Attack skill chưa hết delay.

- press length : Đơn vị là giây. Giá trị 10 - 99. Đây là thời gian theo dõi việc bơm máu trong tính năng "press limit".

- press limit : Số lượng bình máu được dùng trong "press length" giây gần nhất sẽ được theo dõi. Giá trị 0 - 255. Nếu số này đạt đến số "press limit" bình máu thì Super attack skill (được ưu tiên) và Attack skill sẽ được dùng bỏ qua hiệu lực của "reserved mana".

- scan pos : Một điểm dò tìm quái vật, item. Nếu có đủ điều kiện để dùng 1 skill tấn công có thông số con thứ tư là "yes", thì chương trình sẽ dùng ngay skill mà không cần tìm thấy quái. Có 3 thông số con cho mỗi thông số dạng này :
+ Hai thông số con đầu tiên là tọa độ (x, y) của điểm dò tìm với trục tọa độ nằm giữa màn hình game, trong đó -350 <= x <= 350 và -150 <= y <= 150. Màn hình game có kích thước 800 x 600 theo hệ tọa độ này.
+ Thông số con thứ 3 xác định đây có phải là vị trí cần click trái để tránh nhân vật di chuyển ra xa vùng đánh quái hay không, có giá trị "yes" hoặc "no". Thông số này chỉ có ý nghĩa khi có thiết lập "process = lose place".
Nếu không có điểm dò tìm nào được thiết lập, thì chuột sẽ chỉ vào điểm (0, 50) và không di chuyển khi dò tìm.

- turn pos : Là "scan pos" được dùng kèm với Turn time > 0 (Xem "turn time" để biết thêm).

- scan loop : Số lần lặp dò tìm quái tại một điểm. Giá trị 0 - 9. Thông số này càng cao thì nhận dạng quái và item càng chính xác, item lượm được cũng càng nhiều, nhưng tốc độ dò tìm quái sẽ càng chậm.

- hit limit : Đơn vị là giây. Giá trị 0 - 255. Khi tìm thấy quái, nếu trong "hit limit" giây quái vẫn không bị nhân vật đánh giảm máu thì chương trình sẽ tìm đến quái kế tiếp. Nếu không có dòng thông số này, nhân vật sẽ đánh đến khi quái chết mới chuyển qua mục tiêu khác.

- turn time : Đơn vị là 0.1 (giây). Đây là khoảng thời gian xoay game camera. Nếu Turn time > 0 thì sau 1 chu kỳ dò tìm vẫn không thấy quái vật, chương trình sẽ quay camera. Nếu có ít nhất 1 dòng thông số "turn pos", thì chương trình sẽ chỉ dò tìm theo các "turn pos" sau khi xoay camera cho đến khi tìm thấy quái, thì mới quay trở lại dò tìm theo các "scan pos". Khi các "turn pos" được dùng thì hướng xoay camera sẽ đổi chiều xen kẽ thay vì luôn luôn xoay như dùng phím mũi tên sang trái.

- history : Các sự kiện được lựa chọn ghi lại trong auto play. Hiện tại có 3 giá trị cho thông số này là :
+ load : Các sự kiện liên quan đến nạp các bình phục hồi từ túi item vào nơi chứa các bình phục hồi (armlets).
+ press : Thời điểm bắt đầu xuất hiện, kết thúc và thay đổi mức độ pressing.
+ skill : Các trở ngại cho việc thay đổi và dùng skill.

================================================================================

V- Analyze :

1) Nhấn F3 để thực hiện quá trình Analyze. Khi đang analyze, tiêu đề của chương trình là "Analyze (1)...", có thể nhìn thấy dưới Task Bar của Windows. Quá trình hoàn tất thì chương trình sẽ có tiêu đề là "XCAnalyzer". Nếu quá trình này diễn ra quá lâu và bạn nghi ngờ có vấn đề kỹ thuật, bạn có thể nhấn F3 lần nữa để dừng quá trình này. Analyze được chia thành nhiều bước và thường diễn ra trong vài phút, nhưng không có bước nào vượt quá một phút.

2) Chương trình cần thực hiện quá trình Analyze trong các trường hợp sau :
- Mới sử dụng XCAnalyzer, file "analyze.xca" chưa được tạo ra.
- Cấu hình đồ họa game thay đổi.
- Thông số "monitored size" thay đổi.
- Trong một số ít trường hợp, auto play có dấu hiệu không ổn định khi sử dụng một phiên bản XCAnalyzer mới.

================================================================================

VI- Chức năng :

1) Chức năng chống quái đặc biệt mạnh (mini, boss, ...) : Thiết lập "press limit" bằng số bình phục hồi máu được dùng trung bình trong "press length" giây khi gặp quái đặc biệt mạnh. Khi đó nếu xuất hiện quái đặc biệt mạnh thì Super attack skill (được ưu tiên) và Attack skill sẽ được dùng để diệt toàn bộ quái trong vùng train.

2) Chức năng chống vướng chướng ngại vật : Khi vùng train có quái ranger, camera game nên được hạ xuống thấp (khoảng 20 độ so với phương ngang) để phát hiện được quái. Việc này có thể tăng tình trạng bị vướng chướng ngại vật trên đường tiến tới quái. Đặt "hit limit > 0" sẽ giúp nhân vật không bị vướng chướng ngại vật mãi tại một vị trí.

3) Chức năng tránh mất EXP : Thiết lập thông số "emergency limit" để dùng chức năng này.

4) Chức năng "Auto-core" : Để dùng chức năng này nhân vật phải có core trong túi item tại 2 ô cuối cùng hàng thứ nhất, đồng thời phải có :
- process = point
- health limit > 0

Core sẽ được dùng trong các trường hợp sau :

a) Load limit > 0 :

a1) Không còn bình phục hồi máu trong túi item ngay sau lần nạp máu đầu tiên : Nếu kể từ đó, nếu có "load limit" bình phục hồi máu đã được dùng, hoặc nơi chứa các bình phục hồi (armlets) không còn bình phục hồi máu, thì core sẽ được dùng. Đây là trường hợp auto ở vùng quái yếu.

a2) Còn bình phục hồi máu trong túi item ngay sau lần nạp máu đầu tiên : Sau nhiều lần nạp máu, ngay sau lần cuối cùng (trong túi item không còn bình phục hồi máu), thì core sẽ được dùng. Đây là trường hợp auto ở vùng quái trung bình - mạnh.

b) Load limit = 0 và nơi chứa các bình phục hồi (armlets) không còn bình phục hồi máu. Đây là trường hợp auto ở vùng quái rất yếu.

5) Chức năng "Auto-force" : Để dùng chức năng này nhân vật phải đặt force trong túi item khác với túi item chứa các bình phục hồi và core, đồng thời phải có Force interval > 0. Trong túi item chứa force không được có thêm loại item nào khác.

6) Auto shutdown Windows : Nếu dòng thông số "auto = shut down" được thiết lập thì máy sẽ tự động tắt trong các trường hợp sau :
- PTV bị lỗi và không chạy nữa : disconnect from server, crash, ...
- Sau khi nhân vật dùng core 60 giây, game sẽ được thoát, máy tính sẽ được tắt.

================================================================================
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Re: C++ PTV Auto

Scan taken on 31 Jul 2007 22:56:01 (GMT) A-Squared Found nothing
AntiVir Found nothing
ArcaVir Found nothing
Avast Found nothing
AVG Antivirus Found nothing
BitDefender Found nothing
ClamAV Found nothing
CPsecure Found nothing
Dr.Web Found nothing
F-Prot Antivirus Found nothing
F-Secure Anti-Virus Found nothing
Fortinet Found nothing
Kaspersky Anti-Virus Found nothing
NOD32 Found nothing
Norman Virus Control Found nothing
Panda Antivirus Found nothing
Rising Antivirus Found nothing
Sophos Antivirus Found nothing
VirusBuster Found nothing
VBA32 Found nothing
 
D

draganitech

Guest
Re: C++ PTV Auto

í hay quá, để dơn về mới được, ty bác misuto nhìu lém...........
 

wormy

New Member
Re: C++ PTV Auto

...Quên nữa, cái auto này chỉ áp dụng cho 1 cấu hình Display properties sau :
- Screen Resolution : 1280 x 1024.
- Appearance : Windows XP style + Extra large fonts.
1280 x 1024. thì ok, ở nhà tôi còn để 1600 x 1280
nhưng xtra large, chắc mắt bác ... to thấy ghê :(:doctor:
 

wormy

New Member
Re: C++ PTV Auto

Thấy ghê lắm, Xtra large đã ghê, thôi bỏ qua, bật app auto trắng thấy ớn :p, bỏ qua, ấn Start P, Start S, mouse move thấy sợ, quỹ đạo k0 rõ ?_?, và đặc biêt : k0 auto fill pot , k auto core ... amen
 

PH1

New Member
Re: C++ PTV Auto

...Quên nữa, cái auto này chỉ áp dụng cho 1 cấu hình Display properties sau :
- Screen Resolution : 1280 x 1024.
- Appearance : Windows XP style + Extra large fonts.
Misuto oi bạn làm ơn chuyển cấu hình máy cho thông dụng được không
Display properties sau :
- Screen Resolution : 1024x768.
- Appearance : Windows XP style + Normal fonts.
cấu hình của bạn để máy mình không vào được PTV nó báo không thể kết nối:( :( :(
 

Misuto

Moderator
Staff member
Re: C++ PTV Auto

Scan taken on 31 Jul 2007 22:56:01 (GMT) A-Squared Found nothing
AntiVir Found nothing
ArcaVir Found nothing
Avast Found nothing
AVG Antivirus Found nothing
BitDefender Found nothing
ClamAV Found nothing
CPsecure Found nothing
Dr.Web Found nothing
F-Prot Antivirus Found nothing
F-Secure Anti-Virus Found nothing
Fortinet Found nothing
Kaspersky Anti-Virus Found nothing
NOD32 Found nothing
Norman Virus Control Found nothing
Panda Antivirus Found nothing
Rising Antivirus Found nothing
Sophos Antivirus Found nothing
VirusBuster Found nothing
VBA32 Found nothing
...ack ack, vẫn còn thiếu cái D32 của Việt Nam đấy TTL !!!
 

Misuto

Moderator
Staff member
Re: C++ PTV Auto

Thấy ghê lắm, Xtra large đã ghê, thôi bỏ qua, bật app auto trắng thấy ớn :p, bỏ qua, ấn Start P, Start S, mouse move thấy sợ, quỹ đạo k0 rõ ?_?, và đặc biêt : k0 auto fill pot , k auto core ... amen
... Vậy nên Misuto lv 87, abs = 90 mới train ở Oasis đó =)). Cái quỹ đạo là Misuto đã quan sát rất là nhiều mới đưa ra được 1 cái thuật toán tối ưu như thế đấy :D
 

Misuto

Moderator
Staff member
Re: C++ PTV Auto

Extra large fonts. là gì vậy TLL ?
... Trong Display properties, Appearance, có mục Font Size, thì chọn Extra Large Fonts. Vì vị trí cột HP, STM, MP, vị trí tương đối giữa hình vẽ con trỏ chuột với tọa độ chuột trong game đã được định nghĩa 1 cách "thủ công" nên nếu khác giao diện của Windows và độ phân giải màn hình là CT chạy sai bét ngay !
 

Misuto

Moderator
Staff member
Re: C++ PTV Auto

Misuto oi bạn làm ơn chuyển cấu hình máy cho thông dụng được không
Display properties sau :
- Screen Resolution : 1024x768.
- Appearance : Windows XP style + Normal fonts.
cấu hình của bạn để máy mình không vào được PTV nó báo không thể kết nối:( :( :(
... Mình sẽ làm cái này. Ban đầu viết CT này tính xài 1 mình thôi, vì thấy có AutoPro chạy ngon wá rồi, nghĩ sẽ chẳng ai thèm dùng CT củ chuối của mình (ban đầu nó chỉ có bơm HP với STM thôi à, ko co đánh đấm gì hết).
 
Top