Auto Pri và Mage

FoxKid

New Member
Ðề: Auto Pri và Mage

Ko biết sau những lời góp ý của mọi người ở trên thì tác giả có cho ra được bản update nào mới ko. Mình mù tịt lập trình nên ko thể sửa những lỗi trong phần mềm auto này, mong tac giả giúp đỡ vì tải bản auto mage về xài thì thấy con mage đánh được đúng 2 cái dias, sau đó core về làng rồi out game luôn. Ko biết là do đâu???
 

badboy

New Member
Ðề: Auto Pri và Mage

Admin close nốt cái topic này lại cho đỡ rối mắt vì có còn dùng được nữa đâu :sonnb_ech07:
 

FoxKid

New Member
Ðề: Auto Pri và Mage

Nghĩa là ko có auto cho mage và pri à? Bùn 5', từ nay lại phải è cổ ra cày rùi T_T
 

magicianpro

New Member
Hiện nay auto cho mag rất khó viết bởi vì các nguyên nhân sau:
1. mage mang Hp ít quá
2. mage ít xài được đồ C: ống máu, tay, chân
3. mage tự hồi mana ko bơm mana nhưng skill này bị delay nên khi hồi mana thì làm 2 lần lỡ gặp mini thì về làng.
Trường hợp nữa theo cách viết của các bản auto pro 5 hay autoboot thì trong trường hợp còn 1 Hp thì dis game đôi khi hồi mana quá mức sẽ rơi vào trường hợp này.
Mình có viết cho mg từ bản auto 2.0 và thử ở hang nấm, thạch nhũ hay chiến trường cổ và phát hiện die là do mini. Bây giờ chưa có thời gian để sửa lại bản auto 2.0. bạn nào cần xài thì có thể pm cho mình he_magician_pro.
Chưa hoàn chỉnh nhưng cũng tạm được vì có khi auto cả ngày ko die, có hom 1h đã die.
Hên xui thôi.
 

onggiaxixon

New Member
sao minh vao auto for pris ma danh dc vai cai DL thi.............." khong the thoat khoi game khi dang chien dau".....................
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
sao minh vao auto for pris ma danh dc vai cai DL thi.............." khong the thoat khoi game khi dang chien dau".....................
Chắc cấu hình chưa đúng gì đó cho nên nó ko thấy máu, thoát game mà ko được
 

magicianpro

New Member
TTL ơi chỉ em cách viêt code để tránh die ko mất xp đi. Mail cho em doan code đó thôi: he_magician_pro@yahoo.com

Em chỉnh sửa mọi thức đều dc chỉ có cái dieko mất xp là ko hiểu.
Mg auto khó quá! Ko mang nhiều HP được mà đánh quái lâu chết nữa!
cám ơn nhiều.
 

onggiaxixon

New Member
auto pris gi ma vao` danh dung co 1 skill danh lien tuc lun moi ge......danh kieu nay het mana thi chac dung choi wa......................
 

xaowa

New Member
Hiện giờ bản này còn xai duoc khong? Mình đã giải nén, hiện lên 2 ngôi sao ở góc dưới màn hình nhưng không thấy j thay đổi cả. Start thế nào?
 

magicianpro

New Member
auto mới cho mage

Nhờ admin xem và giúp lai cái code này !
Die ko mất % xem sao.
Hiện tại chạy lúc được lúc không cái vụ die ko mất %!
:sonnb_ech06::sonnb_ech06::sonnb_ech06::sonnb_ech06::sonnb_ech06:
toàn bộ code nè
===========
; <COMPILER: v1.0.46.13>
Menu, Tray, Icon, Shell32.dll, 45,1

; kiem tra ngan mau so 2
get_HP_potion()

{
PixelGetColor, color, 686, 710, Slow
StringMid, H, color,7,1

if (H="1")
hp_potion:=0
else if (H="0")
hp_potion:=0
else
hp_potion :=1
return hp_potion
}


; kiem tra ngan STM so 1
; chua hoan chinh ----------------------de do di
get_STM_potion()

{
PixelGetColor, color, 670, 710, Slow
StringMid, H, color,5,1

if (H="1")
stm_potion:=0
else if (H="0")
stm_potion:=0
else
stm_potion :=1
return stm_potion
}
; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

getHealth()
{
PixelGetColor, color, 420, 660, Slow
StringMid, R, color,7,2
PixelGetColor, color1, 422, 660, Slow
StringMid, R1, color1,7,2
PixelGetColor, color2, 425, 660, Slow
StringMid, R2, color2,7,2
if (R<>"FF") and (R1<>"FF") and (R2<>"FF")
health:=1
else
health :=0
return health
}


getHealth2()
{
PixelGetColor, color, 420, 690, Slow
StringMid, R, color,7,2
if (R<>"FF")
health:=1
else
health :=0
return health
}

getMana()
{
PixelGetColor, color, 605, 680, Slow
StringMid, B, color,3,2
if (B<>"FF")
mana:=1
else
mana :=0
return mana
}getSTM()
{
PixelGetColor, color, 395, 700, Slow
StringMid, G, color,5,2

if (G<>"FF")
stamina :=1
else
stamina :=0

return stamina
}

get_die_percent()
{
PixelGetColor, color, 420, 718, Slow
StringMid, R, color,7,2
if (R<>"FF")
death:=1
else
death :=0
return death
}

thoatgame()
{
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
}
Velang()
{
Click 400, 50
Sleep, 50
Click 400, 50

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep, 500
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
send {Left up}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}

Click 400, 50
Sleep, 50
Click 400, 50

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep 500
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
send {Left up}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
thoatgame()

; tat may
shutdown, 8
Shutdown, 8
}


Napmau()
{
sendplay {left up}
sleep, 50
; dung lai

Send {r down}
sleep, 200
Send, {r up}
sleep, 100
Click 400, 80
Sleep, 80

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}

; bat thung do
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep, 500

Click 400, 55
Sleep, 500
mousemove 34, 474 ; vi tri mau'
Sleep, 150
; chuyen mau qua
Sendplay +2
Sleep, 80
mousemove 53, 474
Sleep, 150
; chuyen stm
Sendplay +1
Sleep, 80

Sendplay {Space}
sleep, 20
Sendplay {Space}
sleep, 20
Sendplay {Space}
sleep, 80
IFWinActive , Priston
Sendplay, {ESC}
; tiep tuc chay
Send {r down}
sleep, 200
Send {r up}
sleep 200


}

AutoClick()
{

mousemove, 310, 345
sleep, 30
ControlClick, x310 y345,Priston,,right
sleep 50
ControlClick, x310 y345,Priston,,left
sleep 50

mousemove, 490, 341
sleep, 30
ControlClick, x490 y341,Priston,,right
sleep, 50
ControlClick, x490 y341,Priston,,Left
sleep 50
sendplay {left down}
}

click_mana()
{
mousemove, 400, 50
sleep, 20
ControlClick, x400 y50,Priston,,right
sleep, 20
ControlClick, x400 y50,Priston,,Left
sleep 50
}

SetKeyDelay, 10, 10, Play
SetMouseDelay,10, Play
sendmode play


pause
^F9::
{
sendplay {Left up}
sleep 20
WinSet, AlwaysOnTop, oFF, Priston
; Pause
reload
}

;F10:: reload
^F12::EXITAPP
$F9::
{

pause off
WinActivate , Priston
WinSet, AlwaysOnTop, on, Priston
WinMaximize, Priston

ToolTip, Auto PTV Magic - SITC - Tan Thien Long - Press F9 to start [ctrl+F9] to Pause , 350 ,150

; tat pm
IFWinActive , Priston
SENDplay, {ENTER}
IFWinActive , Priston
MouseClick, left, 165, 600, 2
IFWinActive , Priston
Sendplay, {ESC}

LOOP {

;out party
IfWinActive, Priston
sendplay {Click 716, 410}
sleep, 20


; bat fifi auto fifi

IFWinActive , Priston
{
sendplay {PgDn}
sendplay {F8}
sleep, 100
Click Right 460, 345
sleep, 200
autoclick()

MouseClick, left, 42 ,55 , 2
sleep, 100
MouseClick, left, 60 ,55 , 2
sleep, 100
MouseClick, left, 80 ,55 , 2
sleep, 100
MouseClick, left, 780 ,55 , 2
}
sleep, 100
napmau()
loop 25 {
; bat skill buff
IFWinActive , Priston
{
sendplay {PgDn}
sendplay {F6} ; SE
Click Right 400, 345
sleep, 300
; autoclick()
}

IFWinActive , Priston
{
sendplay {PgDn}
sendplay {F3} ; vong bao ve
autoclick()
}
; kiem tra die neu die thoat game ghi nhat ky
loop 3{
if get_die_percent()=1
{
;timedeath =
FileAppend, Die `n, %A_ScriptDir%\autoptvlog.txt
; o day
; RunAs, vietnhan, kkkkkk
; run, ipconfig /release
Shutdown, 8
Shutdown, 8
}
IFWinActive , Priston
{
sendplay {PgDn}
sendplay {F1} ; dias
;Click Right 340, 345
autoclick()
}
IFWinActive , Priston
{
sendplay {PgDn}
sendplay {F5} ; fireware
;Click Right 440, 345
autoclick()
}

IFWinActive , Priston
{
sendplay {PgDn}
sendplay {F4} ; meteo
;Click Right 340, 345
;Click Right 440, 345
sleep, 50
autoclick()
}

; kiem tra mau roi bom
if (getHealth()=1)
IfWinActive, Priston
sendplay 2
Sleep, 100

if (getSTM()=1)
IfWinActive, Priston
sendplay 1
Sleep, 100

; hoi mana o day
if (getMana()=1)
IfWinActive, Priston
{
sendplay {PgDn}
sendplay {F2}
Click Right 400, 345
sleep, 100
}

if (get_HP_potion()=0)
ifwinactive, Priston
velang()
} ; loop 7

} ; loop 25
; ngan so 3 bom tu dong ko nhat bat ky thu nao`
IfWinActive, Priston
sendplay 3
} ; loop second

} ; end

=================
Cứu bồ giúp cái TTL ơi!
cái này chạy trên acc guest của windows
 

Attachments

Akazu79

New Member
Hiện tại PTV có Anti software này chưa vậy bro, sao mình bật auto ấn F9 F10 mà chẳng thấy cử động jì hết trơn. Mong Will giúp đỡ
 
Top