Ai thích nhạc lil knight thì vào nghe naz!

sonnb

The things would be better
Staff member
Im L?ng - LK | Album
ai chỉ e cách chèn nhạc vào forum với :(
Em vào link, sẽ có nút "chia sẻ" phía dưới và copy trong mục "nhúng forum" và dán vào là xong.

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.2.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LnJGyLHNdscVBxLtLvJyFnLm&autostart=false[/FLASH]
 
Top