Ai chỉ em cách age 100% ko miss đi....

kitron

New Member
bo oi chi? minh cách hack của bạn di. mình down về mà ko wa nổi kái xtrap. chiu thua lun ah. Koa' ji` gửi cho minh cach qua dc kai xtrap nha. Yh: satan_kitron@yahoo.com. thanks bo truoc hen:sonnb_nhoc2_60:
 

lordofsky

Member
bo oi chi? minh cách hack của bạn di. mình down về mà ko wa nổi kái xtrap. chiu thua lun ah. Koa' ji` gửi cho minh cach qua dc kai xtrap nha. Yh: satan_kitron@yahoo.com. thanks bo truoc hen:sonnb_nhoc2_60:
mpt dùng cho FroggPt, ai kêu dùng bên PTv chi Xtrap chặn là phải rồi :))


@popcappop : ai nói hack age la shift + F4 thế :sonnb_nhoc2_19:
 
Top