Admin help! Cần được giải oan

Em mong anh zahara giúp em vào giải oan.
Thật sự là em chả biết cái mọe gì nhưng cứ bị anh LangTuHan với một vài ông nữa đồn đại là thuộc source PT cái lọ, hacker pro cái chai.
Có ông còn gọi điện dọa oánh em vì nghĩ em hack sv của ông ấy, xong ông khác lại gọi điện hỏi em cách fix lỗi DC all sv vì nghĩ em biết cách hack DC all :(
Em thề là em k biết cái mẹ gì cả.
 
Top