Search results

  1. M

    [Help] Cần Giúp Đỡ Chơi Ptv Trên Win 7

    Mình chơi av ptv.com.vn
  2. M

    [Help] Cần Giúp Đỡ Chơi Ptv Trên Win 7

    không biết forum này còn ai sử dụng không nhưng giờ cũng không biết hỏi chỗ nào nữa. Thỉnh cầu các anh em PTers chỉ giúp mình chạy game trên win7 với, mình cài lại win mới tải driver dotnet các thứ nhưng không vào game được, ấn vào game thì hiện cái bảng game Priston Tale lên chừng 1s là tắt...
Top