Search results

  1. L

    chào anh, em dang chơi PTV suba o nuoc ngoai, em muon dung auto nhung co ve khong biet sai. Em...

    chào anh, em dang chơi PTV suba o nuoc ngoai, em muon dung auto nhung co ve khong biet sai. Em biet chắc rằng là auto anh works trên cái PTV suba vì khi em ấn loạn xa F4 F5 thì thấy chuột tự di chuyển rồi tự click quit luôn. Mong anh thử nghiệm trên PTV suba vì cũng nhiều thành viên đang chơi...
Top