Malon

Contact

Yahoo! Messenger
malon_sucvatbietyeu@yahoo.com

Signature

- Post là có chất lượng, ko spam post để kiếm lv.
- Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ. Thân anh hùng click chuột dựng giang sơn!:sonnb_nhoc2_46:
- Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng được chính mình, nếu mình không chiến thắng được chính mình có nghĩa mình còn vĩ đại hơn mình tưởng.

Trophies

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top