ĐạtFlower

Birthday
Dec 31, 1988 (Age: 34)

Signature

~:: †Together D4tH04 Forever† ::~
Vì Hoàng Sa thân yêu.
Thà đổ máu chứ không thể mất một tấc đât.
Top