Highest reaction score

 1. 646

  Admin

  Tổng tư lệnh
  • Messages
   1,490
  • Reaction score
   646
  • Points
   113
 2. 330

  Misuto

  Moderator
  • Messages
   423
  • Reaction score
   330
  • Points
   63
 3. 287

  kinkara

  New Member 43
  • Messages
   105
  • Reaction score
   287
  • Points
   0
 4. 174

  PiggyNo1

  New Member
  • Messages
   47
  • Reaction score
   174
  • Points
   0
 5. 162

  sonnb

  The things would be better
  • Messages
   1,452
  • Reaction score
   162
  • Points
   63
 6. 153

  willrock777

  ChampionClan 37
  • Messages
   262
  • Reaction score
   153
  • Points
   43
 7. 145

  tuanpham

  Moderator 30
  • Messages
   182
  • Reaction score
   145
  • Points
   43
 8. 117

  JunBajo

  Moderator
  • Messages
   24
  • Reaction score
   117
  • Points
   0
 9. 112

  thanvaquy

  New Member 38
  • Messages
   108
  • Reaction score
   112
  • Points
   0
 10. 106

  Thomas13

  Moderator
  • Messages
   1,114
  • Reaction score
   106
  • Points
   0
 11. 99

  Langtuhan

  Phó Tổng Tư Lệnh 40
  • Messages
   756
  • Reaction score
   99
  • Points
   43
 12. 97

  depzaithisao

  Xấu phải biết phấn đấu
  • Messages
   849
  • Reaction score
   97
  • Points
   43
 13. 93

  hanhtrinhamnhac

  Active Member 39
  • Messages
   543
  • Reaction score
   93
  • Points
   28
 14. 87

  Malon

  Thiên Hạ Đệ Nhất Lưu Manh From Adelaide, SA, Australia
  • Messages
   235
  • Reaction score
   87
  • Points
   28
 15. 85

  herolion85

  Phó Tổng Tư Lệnh
  • Messages
   67
  • Reaction score
   85
  • Points
   0
 16. 80

  triducdinh

  New Member 29
  • Messages
   489
  • Reaction score
   80
  • Points
   0
 17. 59

  letuan100

  New Member
  • Messages
   243
  • Reaction score
   59
  • Points
   0
 18. 46

  Kinas

  <font color="#008000"><B>Đệ Nhất Nhát Gái</b></fon 32
  • Messages
   785
  • Reaction score
   46
  • Points
   28
 19. 42

  saitoly

  Moderator
  • Messages
   114
  • Reaction score
   42
  • Points
   28
 20. 39

  leahieu

  Active Member 36
  • Messages
   123
  • Reaction score
   39
  • Points
   28
Top